Ορισμός της καινοτομίας

Posted by milis on January 4, 2017 Education | No comments

Η εκπληκτική εννοιολογική Ελληνική γλώσσα, προσδιορίζει την ορθή χρήση του όρου καινοτομία. Σε αυτό το βίντεο δίνουμε τον ορισμό της λέξης μαζί με δύο κατανοητά παραδείγματα.